Coaching met Paarden = Coaching met impact !

Praktijkvoorbeeld Leiderschapstraining

 

 
 
 
 

Een teamleider, laten we hem Fred noemen, is aan de beurt om contact te maken met het paard om vervolgens het paard uit te nodigen om hem te volgen.

Fred loopt kordaat op Bolero af geeft hem een ferme aai en beent vervolgens naar de andere kant van de rijbak om daar vervolgens zeer verbaasd te constateren dat Bolero hem niet is gevolgd. Sterker nog hij is gewoon de andere kant op gelopen. Fred is puur gericht op het vervullen van de opdracht en niet op het maken van verbinding .....

Is dit herkenbaar ? Ja nu Fred erover nadenkt gaat hij binnen zijn team exact hetzelfde te werk...... Hij geeft een opdracht zonder verdere toelichting en verwacht dan dat zijn medewerkers het gewoon even meteen doen. Hij is vervolgens zeer verbaasd als ze dit dan niet doen.

Fred was hier wel gefrusteerd over maar had geen idee waarom zijn medewerkers zijn opdrachten vaker niet uitvoerden ... Hij heeft zich nooit gerealiseerd dat hij voorbij gaat aan het contact en feitelijk alleen maar opdrachten uitdeelt. Hij gaf ook niet duidelijk aan welke richting hij op wilde met zijn team en wat hun rol was in het realiseren van de organisatiedoelen. Logisch dat ook zijn team hem niet volgde. Maar nu, na deze opdracht met Bolero, wordt het ineens tastbaar.

Vanuit dit nieuwe perspectief gaat Fred de opdracht nogmaals uitvoeren. Hij neemt nu de tijd om contact te maken met Bolero en bedenkt van te voren waar hij naar toe wil. Vervolgens nodigt hij hem uit om met hem mee te lopen en dat doet Bolero ook braaf. Fred straalt nu. Hij is blij verrast dat Bolero hem nu wel volgt en maakt nu zelf ook de vertaalslag naar zijn werksituatie. Hij zal meer gaan investeren in de verbinding met en duidelijke leiding aan zijn medewerkers. Hij heeft nu zelf kunnen ervaren wat een verschil dat maakt !

Fred heeft een nieuw inzicht verkregen waarmee hij binnen zijn team verder vorm kan geven aan verbindend leiderschap.Deze sessie heeft een mega impact gehad op Fred en daardoor indirect ook op zijn team.  Door het nieuw verkregen inzicht heeft hij een flinke stap voorwaarts kunnen zetten in zijn ontwikkeling. Dit voorbeeld illustreert mooi hoe krachtig en ook hoe simpel deze werkwijze feitelijk is.

Praktijkvoorbeeld Systemisch coachen met paarden

Een korte impressie van een Systemische sessie.

We gaan aan de slag met pionnen die we gebruiken als representanten van het gezin. De coachee, laten we haar Astrid noemen, zet de pionnen neer : vader, moeder en 2 kinderen. Vader is groot hij krijgt zelfs twee pionnen. Moeder krijgt een babypion en staat op grote afstand van vader en ook zoals zal blijken van de kinderen. Astrid zet zichzelf en haar zus naast elkaar bij vader. De manier waarop Astrid de pionnen neerzet representeert de manier waarop zij het gezin van herkomst heeft ervaren. Door het te visualiseren op deze manier wordt het meteen inzichtelijker.

We gaan aan de slag met de paarden. Bella en Bolero staan in de bak. Bolero houdt zich afzijdig. Bella komt meteen bij ons staan. Ik vraag Astrid om bij haar eigen pion te gaan staan en dan naar de pion van haar vader te kijken. Dit voelt goed. Ze voelt zich begrepen en gezien door haar vader. Haar vader was een dominante man maar ze heeft tijdens zijn ziekte nog zaken kunnen afsluiten met hem. Voor moeder geldt dat niet en als ze naar moeder kijkt wordt Astrid emotioneel.... Bella schiet haar te hulp en schermt haar af voor mij.

Opeens komt Kartoes, onze oude merrie naar Astrid toegelopen ze heeft zelf de bak open gemaakt ! Dit heeft ze echt nog nooit gedaan. Het is alsof ze wil zeggen ik hoor er ook bij  ! Net als moeder .... Ze probeert contact te maken met Astrid maar dan wordt Bella boos en jaagt haar weg. Ze gaat ergens in een hoekje van de bak staan. Dit alles maakt veel indruk op Astrid. Moeder probeert contact te maken maar wordt door Astrid afgewezen ? Net zoals Astrid zich door moeder afgewezen voelt. Net zoals Astrid zichzelf afwijst .......Ze voelt zich niet gezien en niet begrepen.

Met moeder heeft ze voor haar dood geen afsluiting gehad en ze is heel erg teleurgesteld in haar. Ik laat Astrid bij alle pionnen van het gezin staan en ze gaat voelen hoe het is om op die plek te staan. Gaandeweg het proces vindt er hierdoor een perspectief verandering plaats bij Astrid. Moeder krijgt een normale pion en meer respect van Astrid.

Als ik vraag wat Astrid nog nodig heeft van moeder om verder te kunnen zegt ze liefde. Precies op dat moment legt Bella haar hoofd op haar schouder. Dat maakt diepe indruk op Astrid ze geeft aan de liefde van haar moeder te voelen. Een ontroerend moment en een mooie afsluiting van deze sessie.

 

 

 

 

Praktijkvoorbeeld Teamcoaching met paarden

Korte impressie van een Teamcoaching van een team van een grote zorginstelling.

Daar stonden we dan, alles haalden we uit de kast maar Bolero verroerde zich niet. We begonnen steeds meer de schuld bij het onwillige paard te leggen, het lag niet aan ons hij wilde gewoon niet. 

Je vroeg of deze situatie herkenbaar was ? Ja we gaan als team vol goede moed aan de slag maar op de een of andere manier komen we niet in beweging :-) ? En de schuld buiten het team leggen ? Ja dat doen we ook wel vaker...oeps

Je wilde weten of er een duidelijk plan was en een richting ? Was er een leider ? Kreeg die ook echt de leiding van de rest van het team ? Waren de overige taken duidelijk ? Hield men zich aan de afspraken ? Nee dus en daar was geen discussie over mogelijk, het was gewoon zichtbaar.  Waarom zou Bolero zich dan bij jullie aansluiten vroeg je ? Jullie weten niet waar jullie heen willen, hebben geen leider en opereren ook niet als een echt team ! Oei die kwam wel binnen. 

Je liet ons de opdracht opnieuw doen. Nu moest er een leider gekozen worden, werd dat leiderschap niet ter discussie gesteld, werd er richting gekozen, taken verdeeld en iedereen deed mee en hield zich aan de afspraken.  En ja Bolero liep meteen met ons mee ... het lag dus niet aan hem :-)

We hebben kunnen ervaren hoe effectief en krachtig ons team kan zijn als we beter samenwerken, ons aan de afspraken houden en vertrouwen hebben in elkaar.

Het was een ervaring die veel impact heeft gemaakt en waar we nu binnen ons team verder mee aan de slag gaan. 

Bedankt namens ons hele team voor de wijze lessen en de goede verzorging en hartelijke ontvangst.

 

Er is geen video geplaaatst