31. aug, 2018

Coachen met Paarden !

Mensen vragen me vaak wat Coachen met Paarden inhoudt en wat het verschil is met reguliere vormen van coachen. Wel nu het is mijns inziens de ultieme vorm van ervaringsgericht coachen ! Toen ik Paardencoaching nog niet ontdekt had en ik vanuit mijn HR en Managementfuncties mensen en teams regulier coachte liep ik er vaker tegenaan dat sessies in mijn ogen onnodig lang duurden, er (te) veel werd gepraat en je bovendien afhankelijk was van de informatie die je van betrokkenen kreeg. Nu ik mijn paarden inzet worden de patronen binnen een team en binnen het functioneren van een medewerker in slechts enkele minuten zichtbaar en er is ook geen discussie over. We (het team of de coachéé en ik) hebben het allemaal zelf gezien en ervaren. Een paard heeft geen eigen agenda en probeert ook niet om mensen te ontzien. Zijn reactie is altijd puur en 100% eerlijk en staat daarom niet ter discussie. Ervaringsgericht leren in zijn puurste vorm dus.

Ervaringsgericht leren, filosoof Lao Tzu zei het eeuwen geleden al: ‘Vertel me en ik luister; laat me zien en ik kijk; laat het me beleven en ik leer.’

Omdat leren door te ervaren en te doen zoals bekend het beste en meest duurzame leerresultaat oplevert gaan onze coachéés praktisch aan de slag met de paarden, we reflecteren hier samen op, zoeken naar patronen en oefenen vervolgens met nieuw gedrag, geheel volgens het model van Kolb.

 Dit verklaart echter maar voor een deel de impact die het inzetten van paarden maakt binnen onze (team)coachings- en trainingstrajecten.

 

Waarom heeft het inzetten van Paarden bij een (team)coachingstraject zo'n grote impact ? Ik ben van mening dat wij nog meer te bieden hebben dan andere vormen van ervaringsgericht trainen/coachen door ons geheime wapen : de aard van het paard.Paarden hebben door de eeuwen heen een magische aantrekkingskracht op mensen. Ze zijn het symbool voor kracht, ze hebben iets mythisch ... ze zijn imposant ! Alleen al het naast een van onze prachtige paarden gaan staan heeft een enorme impact op mensen. Het brengt ze meteen uit hun comfortzone .....

En laat dat nu een extra pluspunt zijn van onze wijze van coachen ! Want groei ontstaat alleen daar, buiten je comfort zone ! Door uit je comfort zone te stappen zul je een ander perspectief ontwikkelen op jezelf, je eigen belemmeringen ontdekken en meer zelfvertrouwen gaan ontwikkelen. Geen verandering zonder het verkrijgen van een nieuw perspectief. Vandaar de ondertitel van ons bedrijf : Roha Coaching met paarden : Voor een ander perspectief !

En dan komt nog "the element of surprise" iets wat je echt zelf moet ervaren en die de ervaring nog meer impact geeft namelijk : het paard spiegelt de coachéé. Dat is geen zweverig gedoe maar puur het overlevingsinstinct van het paard als prooidier. Een paard is hiervoor uitgerust met sublieme zintuigen waarmee hij direct gaat scannen. Wat zijn je intenties, welke energie straal je uit, ben je dominant en ga jij leiden of ga ik leiden ? Een paard gaat hier direct en heel puur op reageren. Hij heeft geen interesse in functietitels of gebabbel, heeft geen eigen agenda en is 100% eerlijk. Onze coachéés worden hierdoor diep geraakt wat de leerervaring nog meer impact geeft. Velen geven aan nog weken later regelmatig terug te denken aan de bijzondere ontmoeting met onze paarden. Er is iets in gang gezet, het perspectief is veranderd ......er is beweging !

 

 

 

Hanneke Maessen

Coaching met Paardenkracht

Crapoel 11, 6271NW Gulpen

Tel. : 06-40839938

| maessenhanneke@gmail.com | 

 

 
3. mei, 2018

Blog : Burnout preventie deel 2

Kom in actie tegen burnout ! 

De 6 beste burnout preventietips voor managers.

  • Gepubliceerd op 3 mei 2018
 
 

 

Burn-out is op dit moment beroepsziekte nummer één !

In dit artikel geef ik u vanuit mijn jarenlange ervaring als HRMer, manager, ondernemer, trainer, coach en paardencoach, de 6 beste burnout preventietips. Zodat langdurig ziekteverzuim kan worden voorkomen.

De cijfers : 14 procent van de werknemers meldt jaarlijks burnoutklachten. Zo’n procent van de beroepsbevolking komt als gevolg daarvan langdurig thuis te zitten. Een fikse burn-out leidt gemiddeld tot 242 dagen verzuim. De jaarlijkse verzuimkosten gerelateerd aan een burn-out worden begroot op 1,8 miljard euro. Dat berekenden het CBS, TNO en Arboned. Tijd voor actie dus !

Wat is een Burnout ? Een burnout is een combinatie van drie dingen: emotionele uitputting (het gevoel dat je ‘op’ bent), een cynische, onverschillige houding tegenover je werk en je collega’s, en verminderde persoonlijke bekwaamheid.

 

De 6 beste burnout preventietips voor managers:

1.Ga zelf het gesprek aan met uw medewerkers die symptomen van een mogelijke burnout vertonen! Dus medewerkers die zich 3 of meer keer ziek melden en zich ineens duidelijk anders gedragen (zie mijn vorige Blog : 5 signalen waar u als manager op kunt letten om burnout vroegtijdig te signaleren). Deel uw zorgen met uw medewerker en ga er vanuit dat uw medewerker uw observaties in eerste instantie wellicht zal ontkennen of mogelijk zelfs niet zal herkennen. Laat u niet afschepen en vraag door ! Vroeg herkennen en ingrijpen voorkomt verder afglijden.

2.Bied zelf hulp en begeleiding aan ! Vraag uw medewerker of hij suggesties heeft die het werk voor hem beter hanteerbaar zouden kunnen maken. Door meer inspraak en meer controle over het eigen takenpakket te bieden, kunt u er bijvoorbeeld voor zorgen dat iemand minder het gevoel heeft vast te lopen. Plan regelmatig momenten in om een vinger aan de pols te houden. Dit mogen ook informele contacten zijn, graag zelfs. Eet een keer samen een broodje, maak eens een lunchwandeling en toon interesse.

3.Geef het goede voorbeeld ! Respecteer de vrije tijd van uw medewerkers en ontmoedig een cultuur waarin standaard ook 's avonds, in de weekenden en zelfs tijdens de vakanties doorgemaild en geappt wordt. Kunnen en mogen afschakelen is wetenschappelijk bewezen noodzakelijk om burnout te voorkomen.

4. Bied daarnaast passende coaching aan ! Mijn advies zou zijn om naast uw ondersteuning, die echt cruciaal is en ook niet uitbesteed kan worden aan derden, toch ook een onafhankelijke coach in te schakelen. U kunt een onafhankelijke professional een intake gesprek laten doen en om een coachingsadvies vragen. Afhankelijk van de ernst van de situatie kan uw medewerker dan een passend traject aangeboden worden. Beter om nu in uw medewerker te investeren dan om straks geconfronteerd te worden met langdurig verzuim. Zoek een coach waar u vertrouwen in heeft en die past bij de hulpvraag en persoonlijkheid van uw medewerker.

5. Kies voor Verbindend Leiderschap! Uit onderzoek blijkt dat de stijl van leidinggeven een grote invloed heeft op de burnout cijfers binnen afdelingen. Afdelingen met een inspirerende leider die investeert in zijn teamleden en in hun onderlinge binding hebben significant minder burnout gevallen.Wellicht kunt u binnen uw organisatie ook verschillen ontdekken tussen afdelingen ? Het zou interessant kunnen zijn om afdelingen op dit punt te benchmarken om zodoende beter zicht te krijgen op de burnout preventieve maatregelen die bewezen effectief zijn binnen uw eigen organisatie. Hier zou u b.v. rekening mee kunnen houden bij het invullen van vacante management functies.

6. Blijf alert ! Iemand die een burnout heeft gehad kan hier gevoelig voor blijven in de toekomst. Het is dus aan te bevelen deze kwetsbare maar ook zeer waardevolle medewerkers te blijven monitoren. Op die manier kunnen gedragsveranderingen die wijzen op een mogelijke terugval meteen gesignaleerd worden en kan er tijdig actie ondernomen worden.

In mijn vorige Blog vertelde ik u op welke 5 veel voorkomende symptomen van burnout u kunt letten als manager. 

 

Burnout en Paardencoaching ?

Wat kunnen wij mogelijk voor u betekenen in dit verband ? Vanuit mijn expertise op management en HR gebied heb ik een een speciaal burnout programma ontwikkelt voor individuele medewerkers. Daarnaast verzorgen wij ook speciale burnout signalerings- en preventietrainingen voor leidinggevenden.

Sinds wij de kracht van het coachen met paarden ontdekt hebben maken wij bij deze trainingen altijd gebruik van onze paarden. Onze paarden zijn een zeer waardevol instrument om te zorgen dat mensen beter in contact komen met hun gevoel (mensen met burnout zitten vaak vast in hun hoofd) en in het geval van de leidinggevenden beter zicht krijgen op hun stijl van leidinggeven. Deze manier van coachen zorgt voor snelle, tastbare, duurzame en doorvoelde resultaten.

Meer informatie over onze coachings- en burnouttrajecten ? Check dan onze website www.coachingmetpaardenkracht.nl.

 

Hanneke Maessen,

HRMer, manager, ondernemer, trainer, coach & paardencoach

(maessenhanneke@gmail.com ofbel  06-40839938)

11. apr, 2018

5 symptomen van burnout waar u als manager op kunt letten om langdurig ziekteverzuim te voorkomen !

Burn-out is op dit moment beroepsziekte nummer één !

In dit artikel geef ik u vanuit mijn jarenlange ervaring als HRMer, manager, trainer en coach, de 5 beste tips om een aankomende burnout vroegtijdig te signaleren.

De cijfers zijn helaas schokkend ! Zo'n 14 procent van de werknemers meldt jaarlijks burn-outklachten. Zo’n 5 procent van de beroepsbevolking komt als gevolg daarvan langdurig thuis te zitten. Een fikse burn-out leidt gemiddeld tot 242 dagen verzuim.De jaarlijkse verzuimkosten gerelateerd aan een burn-out worden begroot op 1,8 miljard euro. Dat berekenden het CBS, TNO en Arboned. Reden genoeg dus om een proactief beleid te gaan voeren gericht op burnoutpreventie.

 

 

Op welke 5 signalen kunt u nu concreet letten als leidinggevende ?

1.Uw medewerker meldt zich vaker ziek. Wie zich binnen een jaar drie keer ziek meldt, heeft grote kans op weg te zijn naar een burn-out. De statistieken zijn bekend, maar er wordt door bedrijven nauwelijks iets mee gedaan ! Bedenk hierbij dat medewerkers zich liever ziek melden met een duidelijke fysieke klacht dan met ‘vage’ stressklachten !

2. Uw medewerker gedraagt zich anders. Hij reageert meer en meer cynisch en ongeïnteresseerd. Hij kan soms echter ook juist heel gejaagd en overactief zijn. De medewerker is vaak sneller boos en geïrriteerd.

3. Uw medewerker zijn fysiek is veranderd. Hij is wellicht afgevallen, heeft wallen ziet er moe uit. Hij eet en slaapt duidelijk slechter.

4. Uw medewerker heeft een verlies geleden in de privésfeer of heeft zeer belastende privé-omstandigheden. Denk aan scheiding, dood van iemand die kort bij hem stond, zieke partner, kinderen of ouders. Maar ook relatieproblemen en problemen met pubers kunnen mensen uiteindelijk gaan opbreken. Deze gebeurtenissen zijn vaak een trigger voor burnout klachten.

5. Uw medewerker kan duidelijk niet meer ontspannen. U ziet dat hij mails beantwoordt in het weekend en s avonds laat. Hij lijkt niet af te kunnen schakelen en heeft geen hobby's of andere activiteiten waarbij hij stoom kan afblazen. Hij onderneemt nauwelijks activiteiten in zijn vrijetijd.

Ziet u bij een van uw medewerkers een of meer van genoemde symptomen van een dreigende burnout dan is het tijd voor actie om langdurige uitval te voorkomen !Ga het gesprek aan en ga samen na hoe u de medewerker het beste zou kunnen ondersteunen zodat langdurig verzuim mogelijk nog afgewend kan worden !

 

In mijn volgende blog geef ik u mijn 5 beste burnoutpreventie tips. 

Mocht u informatie wensen over onze burnout preventietraining voor medewerkers of interesse hebben in onze training burnout signalering en preventie voor leidinggevenden check dan bij trainingen ons aanbod of neem contact met mij op voor meer informatie. 

Hanneke Maessen,

HRMer, Manager, Ondernemer, Trainer, Coach & Paardencoach

(maessenhanneke@gmail.com  of bel 06-40839938)